Cilj ovog projekta je certificiranje proizvoda Društva s međunarodno priznatim normama za prirodnu i ekološku kozmetiku koji su nužnost na tržištu te koji će pomoći u optimizaciji poslovanja Društva, a ujedno doprinijeti poslovnom rastu i konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu.

Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektnim aktivnostima su djelatnici Društva, trenutni i budući korisnici usluga Društva i šira zajednica unutar koje Društvo posluje.

Naziv projekta: Certificiranje proizvoda Hildegard d.o.o.; KK.03.2.1.08.0096

Naziv korisnika: Hildegard d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 550.000,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 462.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1.6.2018. – 1.9.2019.